Oktober ørret - Film og tips av Nordfonn Production - Fiskeavisen.no. Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

15. feb 2016 Av ferskvannsarter man gjerne får på kroken, er ørret, abbor og gjedde Når du skal fiske, handler det om å være på rett sted, til rett tid og med . Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Ørreten er den dominerende fiskearten, men i noen få vatn finnes det røye, abbor og er alt fiske forbudt i tiden fra og med 11. september til og med 15. oktober.. Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Vær oppmerksom på at hummeren er freda fra 1. januar–1. oktober. Minstemål for De fleste vatn har ørret, og i minst to er det gjedde. Fiske med stang tillatt . Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske i sjøen, fiskevann og Audnaelva - Lindesnes kommune. Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

25. nov 2015 Bestanden av storørret i Tyrifjorden er redusert, noe som blant annet er dokumentert ved Fisketiden i Randselva er i dag 1. mai til 1. oktober.. Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober

Fiske ørret oktober